Придніпровська регіональна служба ДВСКН
 
Накази:
<< до вибору документу  |  наступний документ >>

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ Н А К А З від 27.07.2009 № 252 Про затвердження зразка заяви та форми дозволу На виконання статті 83 Закону України "Про ветеринарну медицину", постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 652 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин,продуктів тваринного походження,репродуктивного матеріалу,біологічних продуктів,патологічного матеріалу,ветеринарних препаратів,субстанцій,кормових добавок,преміксів та кормів"

Н А К А З У Ю: 1.Затвердити такі, що додаються: Зразок заяви,яка подається для отримання дозволу на ввезення на митну територію України тварин,продуктів тваринного походження,репродуктивного матеріалу,біологічних продуктів, патологічного матеріалу,ветеринарних препаратів,субстанцій,кормових добавок,преміксів та кормів; Форма дозволу на ввезення на митну територію України тварин,продуктів тваринного походження,репродуктивного матеріалу,біологічних продуктів, патологічного матеріалу,ветеринарних препаратів,субстанцій,кормових добавок,преміксів та кормів. 2.Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини України (Білоус М.В.)довести наказ до відома начальників територіальних органів Державного комітету ветеринарної медицини України,регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. 3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України Садварі Ю.Ю. Голова Вербицький П.І.
	         Наказ Державного комітету 
            ветеринарної медицини України 
             від  27.07.2009  № 252


                  
              


           ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ 
         ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

    01001,Київ, вул.Б.Грінченка,1, Телефон:(044)279-12-70  
         Факс: (044) 279-48-83
    ___________________________________________________
    ___________ № ____________			
 

	    	   ДОЗВІЛ 
     на ввезення на митну територію України тварин,
	 продуктів тваринного походження,репродуктивного 
	 матеріалу,біологічних продуктів,патологічного 
	 матеріалу,ветеринарних препаратів,субстанцій,
	 кормових добавок,преміксів та кормів 

   1.Найменування імпортера : 
   ________________________________________________
   (Назва, місцезнаходження, для фізичної особи 
   зазначається адреса місця її постійного проживання)

   2.Найменування експортера (виробника) : 
   ________________________________________________
   (Назва, місцезнаходження, для фізичної особи 
   зазначається адреса місця її постійного проживання)

   3.Мета ввезення товару на територію України: 
   ________________________________________________

   4.Найменування товару та його код згідно з УКТЗЕД: 
   ________________________________________________

   5.Місцезнаходження митниці призначення товару: 
   ________________________________________________

   6.Кількість товарів та одиниці виміру: 
   ________________________________________________

   7.Строк дії дозволу: 
   ________________________________________________

   8.______________________________________________
   ветеринарно-санітарні заходи,що повинні бути 
   здійснені експортером до завантаження,імпортером 
   після ввезення товару на територію України;

   ________________________________________________
   засвідчені міжнародним ветеринарним сертифікатом 
   декларації на додаток до тих,що стосуються 
   відсутності клінічних ознак певних хвороб 

   ________________________________________________
   тварин, які підлягають повідомленню

   9.Найменування товару,його код згідно з УКТЗЕД 
   та специфікація ветеринарно-санітарних заходів,
   які застосовуються імпортером для запобігання 
   неконтрольованому поширенню патогенного агента:
    ________________________________________________
   (у разі ввезення на територію України живих 
   мікроорганізмів та патологічного матеріалу,що 
   містить збудників хвороб тварин)

   10.Пункти пропуску через державний кордон України: 
   ________________________________________________


   ___________________________     ____________
   (посада уповноваженої особи Держкомветмедицини)
         
	  (підпис)    (ініціали та прізвище)

             М.П.

		
Завантажити файл 252d.doc Завантажити файл форми дозволу у форматі Microsoft Word
	
	
	

 		   ЗАТВЕРДЖЕНО 
             
		      Наказ Державного комітету 
            ветеринарної медицини України 
             від 27.07.2009  № 252

            Заява
   для отримання дозволу на ввезення на митну 
   територію України тварин,продуктів тваринного
   походження,репродуктивного матеріалу,біологічних 
   продуктів,патологічного матеріалу,ветеринарних
   препаратів,субстанцій,кормових добавок, 
   преміксів та кормів

   1.Прізвище,ім'я та по батькові,адреса місця 
   постійного проживання,номер телефону або факсу 
   заявника-фізичної особи або фізичної 
   особи-підприємця):
   _____________________________________________

   2.Найменування, місцезнаходження,номер телефону 
   або факсу заявника - юридичної особи:
   _____________________________________________


   3.Місцезнаходження митниці призначення товару:
   _____________________________________________

   4.Найменування, місцезнаходження експортера 
   (виробника): 
   _____________________________________________

   5.Мета ввезення товару на територію України: 
   ______________________________________________

   6.Найменування товару та його код згідно з УКТЗЕД: 
   ______________________________________________
 
   7.Кількість товарів та одиниці виміру:
   _____________________________________________

   8.Строк ввезення товару на територію України: 
   ______________________________________________

   9.Пункти пропуску через державний кордон України: 
   ______________________________________________

   10.Погодження відповідного територіального органу 
   Держкомветмедицини*: 
    ______________________________________________
   (підпис уповноваженої посадової особи 
   відповідного територіального о ргану скріплений 
   печаткою цього органу)

   Погодження регіональної служби державного в
   етеринарно-санітарного контролю та нагляду на 
   державному кордоні та транспорті: 
   ______________________________________________
   (підпис уповноваженої посадової особи регіональної 
   служби державного ветеринарно-санітарного контролю 
   та нагляду на державному кордоні та транспорті 
   скріплений печаткою)

   11.Додатки: 

   12.Прізвище, ім'я та по батькові,заявника-фізичної 
   особи або фізичної особи-підприємця 
                
			М.П.

     Підпис           Дата 


   * - У разі коли ввозяться продуктивні тварини, 
   репродуктивний матеріал або коли інші товари 
   ввозяться вперше(що зазначається у супровідних 
   документах). 

 		
Завантажити файл 252z.doc Завантажити файл зразку заяви у форматі Microsoft Word


<< до вибору документу  |  наступний документ >>


 
До початку сторінки   |  Головна сторінка   |  Написати листа