Придніпровська регіональна служба ДВСКН
 
Накази:
<< до вибору документу  |  наступний документ >>

            


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ Н А К А З 27.10.2008 N 763/234 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2008 р. за N 1122/15813 Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету ветеринарної медицини України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин Відповідно до статей 20, 21, 30 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ), статті 7 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1198 ( 1198-98-п ) "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру", від 2 листопада 2006 року N 1539 ( 1539-2006-п ) "Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", від 16 листопада 2001 року N 1567 ( 1567-2001-п ) "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня", Положення про Державний комітет ветеринарної медицини України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року N 1075 ( 1075-2007-п ), з метою удосконалення взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету ветеринарної медицини України щодо запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, Н А К А З У Є М О: 1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету ветеринарної медицини України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин (далі - Інструкція ), що додається. 2. Визначити телефонні номери для інформування та організації взаємодії у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які пов'язані з інфекційною захворюваністю й отруєннями сільськогосподарських тварин: 2.1. Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: оперативно-чергова служба: тел. (044) 247-30-50, тел.факс 247-32-11; Департамент охорони здоров'я та медико-біологічного захисту: тел. (044) 247-30-40, тел. факс 247-31-87. 2.2. Державного комітету ветеринарної медицини України: Управління забезпечення протиепізоотичної роботи: тел. (044) 279-49-48, факс 279-48-15. 3. Встановити, що віднесення подій в Україні, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, до надзвичайних ситуацій здійснюється Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з Державним комітетом ветеринарної медицини України на підставі Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 ( v0552565-01 ), затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 19.11.2001 N 552. 4. Затвердити порядок подачі інформації до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: 4.1. Головним управлінням ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі протягом години після підтвердження факту виникнення надзвичайної ситуації, яка пов'язана з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, подавати інформацію відповідно до Повідомлення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації (НС) та ліквідації її наслідків, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин (додаток 1), та Оперативної інформації про інфекційні захворювання та отруєння сільськогосподарських тварин (додаток 2) до головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та до Держкомветмедицини. 4.2. Головним управлінням МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі негайно подавати оперативну інформацію про виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, по телефону до оперативно - чергової служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з подальшим письмовим підтвердженням відповідно до додатків 1 і 2 протягом однієї години. 4.3. Головним управлінням МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у разі отримання первинної інформації про виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, негайно оповістити головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з метою підтвердження факту виникнення надзвичайної ситуації. 5. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи перед поданням до Кабінету Міністрів України інформації про виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, узгоджувати її в обов'язковому порядку з Державним комітетом ветеринарної медицини України. 6. Наказ довести до територіальних органів та підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та територіальних органів та державних установ ветеринарної медицини, що належать до сфери управління Державного комітету ветеринарної медицини України. 7. Директору Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту Громазіну О.А. та начальнику Управління правового забезпечення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сухомлину О.М. забезпечити подання наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію у встановлений законодавством строк. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України згідно з розподілом функціональних обов'язків. Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В.Шандра Голова Державного комітету ветеринарної медицини України Г.Іванов ПОГОДЖЕНО: Міністр аграрної політики України Ю.Мельник Додаток 1 до наказу МНС, Держкомветмедицини 27.10.2008 N 763/234 ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації (НС) та ліквідації її наслідків, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин(*) ------------------------------------------------------------------ | N | Перелік питань, що підлягають |Інформація про НС| | з/п | висвітленню при НС | | |-------+--------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |-------+--------------------------------------+-----------------| |1(**) |Код НС (або загрози її виникнення) | | | |згідно з Державним класифікатором | | | |надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |2(***) |Назва об'єкта, його місцезнаходження | | | |(Автономна Республіка Крим, область, | | | |район, населений пункт, поштова | | | |адреса, напрямок і відстань від | | | |обласного центру, географічні | | | |координати). Належність об'єкта | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |3(***) |Дата і час початку НС, дата і час | | | |складання доповіді | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |4(***) |Дата і час закінчення НС, ліквідації | | | |санітарно-ветеринарних та/або | | | |медико-санітарних наслідків | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |5(***) |Характеристика та масштаб НС (короткий| | | |опис події, причини виникнення, площа | | | |зони НС, кількість людей, що | | | |перебувають в зоні НС, шкода, що | | | |заподіяна населенню та господарству, | | | |обсяги руйнування споруд, масштаби | | | |шкоди довкіллю тощо) | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |6(***) |Кількість та стан захворілих | | | |(потерпілих) тварин, у тому числі | | | |кількість загиблих, евакуйованих, | | | |врятованих тощо | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |7 |Вплив на роботу інших галузей | | | |господарської діяльності та додаткова | | | |загроза в разі подальшого розвитку НС | | | |(вказати об'єкти, що розташовані | | | |поблизу осередку НС, для яких існує | | | |загроза внаслідок розвитку НС) | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |8(***) |Сили та засоби, що залучаються | | | |(залучалися) до ліквідації НС (осіб - | | | |з них працівників МНС, одиниць техніки| | | |- з них МНС) | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |9 |Потреба у додаткових силах та засобах | | | |(види та кількість одиниць спеціальної| | | |техніки, обладнання, кількість | | | |фахівців) | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |10(***)|Стисла характеристика робіт з | | | |рятування людей та локалізації й | | | |ліквідації наслідків НС (характер і | | | |обсяг аварійно-відновлювальних та | | | |рятувальних робіт, їх інтенсивність та| | | |терміни виконання) | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |11(***)|Оцінка збитків, завданих НС (надати | | | |первинну оцінку або за результатами | | | |роботи комісії, відповідних актів) | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |12 |Матеріальні витрати на ліквідацію НС | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |13 |Додатки: карти, схеми, фото, слайди, | | | |інші документи (кількість) | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |14 |Посада, прізвище, ініціали керівника | | | |(начальника) штабу з ліквідації | | | |наслідків НС, телефон, факс | | |-------+--------------------------------------+-----------------| |15 |Посада, прізвище, ініціали особи, яка | | | |підписала повідомлення. Телефон, факс | | ------------------------------------------------------------------ _______________ (*) У разі загрози виникнення НС пункти в таблиці заповнюються виходячи з імовірного розвитку подій. За відсутності достовірної інформації окремі рядки таблиці можуть заповнюватись у процесі послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток та ліквідацію НС. (**) У цій графі наводяться відомості, які викликають певний інтерес або відображають деякі специфічні деталі. (***) Пункти обов'язкові до інформування (доповіді) за результатами (фактом) виникнення та ліквідації наслідків НС. Інформація може уточнюватись під час послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток НС та ліквідацію її наслідків. ПОГОДЖЕНО: Посада особи, яка склала повідомлення __________________ (підпис, П.І.Б.) Додаток 2 до наказу МНС, Держкомветмедицини 27.10.2008 N 763/234 ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ про інфекційні захворювання та отруєння сільськогосподарських тварин станом на _________________ 200__ р. ------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Потерпіло сільськогосподарських тварин (отруїлось, | | районів | захворіло на інфекційні захворювання) | | (міст, |----------------------------------------------------------------------| | населених | всього голів | | пунктів) |----------------------------------------------------------------------| | |голів у |оглянуто|виявлено| назва | піддано |вилі- |падіж |орієнтовні | | |осередку| голів | хворих |захво- |лікуванню|ковано|худоби|фінансово- | | | | | |рювання| | | |матеріальні| | | | | | | | | | затрати | |------------+--------+--------+--------+-------+---------+------+------+-----------| | | | | | | | | | | |------------+--------+--------+--------+-------+---------+------+------+-----------| | | | | | | | | | | |------------+--------+--------+--------+-------+---------+------+------+-----------| | | | | | | | | | | |------------+--------+--------+--------+-------+---------+------+------+-----------| | | | | | | | | | | |------------+--------+--------+--------+-------+---------+------+------+-----------| |Всього | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Посада особи, яка склала оперативну інформацію __________________ (підпис, П.І.Б.) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету ветеринарної медицини України 27.10.2008 N 763/234 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2008 р. за N 1122/15813 ІНСТРУКЦІЯ про порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету ветеринарної медицини України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин I. Загальні положення 1.1. Інструкція визначає порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету ветеринарної медицини України під час виконання спільних завдань при їх функціонуванні в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності та діяльності у надзвичайній ситуації (далі - НС) з питань ліквідації наслідків НС, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин на об'єктах агропромислового комплексу та у приватному секторі. 1.2. Взаємодія МНС і Держкомветмедицини - узгоджені та взаємопов'язані відповідно до мети, місця, часу, обсягів та способів виконання спільні заходи з попередження й ліквідації НС, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин. 1.3. Мета взаємодії сторін при організації та виконанні заходів з попередження або ліквідації наслідків НС, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, забезпечення ефективного використання сил і засобів, спрямованих на недопущення подальшого поширення інфекційних захворювань серед тварин, запобігання зараженню населення збудниками інфекційних хвороб, спільних для тварин і людини, збереження поголів'я сільськогосподарських тварин та мінімізація економічних наслідків надзвичайних ситуацій. 1.4. Взаємодія сторін здійснюється на основі принципів: єдиного підходу до державної політики у сфері попередження і ліквідації НС, у тому числі пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин; пріоритету захисту життя і здоров'я населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людини, збереження поголів'я сільськогосподарських тварин та мінімізація економічних наслідків надзвичайних ситуацій; єдиних підходів та критеріїв при аналізі причин і умов виникнення та поширення інфекційних хвороб тварин, участі у ліквідації осередків інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей, профілактики та боротьби з такими хворобами. 1.5. Залучення сил і засобів МНС і Держкомветмедицини для попередження та ліквідації наслідків НС, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями тварин, здійснюється відповідно до чинного законодавства. 1.6. Взаємодія МНС та Держкомветмедицини здійснюється: на рівні центральних органів виконавчої влади - між МНС і Держкомветмедицини; на регіональному рівні - між головними управліннями МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі й головними управліннями ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі; на місцевому рівні - між територіальними органами та підрозділами МНС, розташованими за місцем дислокації, і територіальними органами та державними установами ветеринарної медицини, що належать до сфери управління Держкомветмедицини. 1.7. МНС та Держкомветмедицини здійснюють взаємообмін інформацією та оповіщення через оперативні служби з метою своєчасного доведення інформації про загрозу виникнення або виникнення НС. 1.7.1. Оповіщення та взаємообмін інформацією організовуються: на державному рівні - між оперативно-черговою службою МНС та черговою службою Держкомветмедицини; на регіональному рівні - між головними управліннями МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі й головними управліннями ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі; на місцевому рівні - між територіальними органами та підрозділами МНС, розташованими за місцем дислокації, і територіальними органами та державними установами ветеринарної медицини. що належать до сфери управління Держкомветмедицини. II. Заходи взаємодії у режимі діяльності МНС і Держкомветмедицини: 2.1. Режим повсякденної діяльності: розроблення спільних планів взаємодії щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин; участь представників МНС і Держкомветмедицини у роботі державних надзвичайних протиепізоотичних комісій, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та НС усіх рівнів; здійснення взаємного обміну інформацією про епізоотичну ситуацію щодо особливо небезпечних хвороб тварин, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро, та інших інфекційних хвороб тварин на території України та у державах, що межують з Україною, загрози виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з цими інфекційними хворобами; визначення та погодження завдань, порядку спільних дій, застосування сил і засобів, необхідних для попередження та ліквідації НС, пов'язаних з інфекційними захворюваннями й отруєннями сільськогосподарських тварин; проведення спільних командно-штабних і тренувальних навчань органів та підрозділів служби цивільного захисту МНС та ветеринарної медицини з питань реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин; розроблення та реалізація науково-технічних програм у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин. 2.1.1. Держкомветмедицини відповідно до покладених на нього завдань: визначає сили і засоби для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; створює резерви біологічних, лікувальних і дезінфекційних препаратів та засобів, необхідних для профілактики й ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, пов'язаних з виникненням заразних хвороб тварин і птиці; здійснює ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за об'єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, інформує МНС про можливі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на цих об'єктах і характер уражаючих факторів; веде статистичну звітність щодо захворюваності тварин. 2.1.2. МНС відповідно до покладених на нього завдань: перевіряє відповідно до чинного законодавства стан готовності органів управління, сил і засобів державної служби ветеринарної медицини до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин; забезпечує інформацією територіальні органи та Державні установи ветеринарної медицини, що належать до сфери управління Держкомветмедицини, про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій, які впливають на сталу роботу агропромислового сектору, прийняті відповідні рішення; сприяє у створенні та підготовці формувань із спеціалістів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з виникненням особливо небезпечних хвороб та отруєнь тварин. 2.2. У режимі підвищеної готовності МНС і Держкомветмедицини: здійснюють аналіз ситуації, що склалась, прогнозують шляхи можливого розвитку НС, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями тварин; розробляють та затверджують плани оперативних заходів з попередження та ліквідації НС, у яких визначають: склад сил і засобів МНС та Держкомветмедицини, які необхідно перевести в режим підвищеної готовності; територіальні органи та державні установи ветеринарної медицини, що належать до сфери управління Держкомветмедицини, та територіальні органи та підрозділи МНС, що взаємодіють при НС; порядок спільних дій з визначенням основних завдань, місця і часу організації та проведення ветеринарно-санітарних і протиепізоотичних заходів при НС; канали і порядок обміну інформацією; проведення ветеринарно-санітарного контролю та протиепізоотичних заходів в осередку НС; порядок спільних дій відповідних служб з організації та здійснення протиепізоотичних заходів в осередку НС; перевіряють та при необхідності поповнюють матеріальні резерви для ліквідації НС; вживають оперативних заходів щодо попередження виникнення НС, зменшення розмірів збитків і матеріальних втрат у разі виникнення та розвитку НС, а також підвищення безпеки функціонування органів управління та підрозділів МНС і Держкомветмедицини при НС. 2.2.1.Держкомветмедицини відповідно до покладених на нього завдань: інформує оперативно-чергову службу МНС про загрозу виникнення надзвичайної ситуації; підтверджує усне повідомлення письмовим на адресу електронної пошти і передає його факсом до оперативно-чергової служби МНС у термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року N 1567 ( 1567-2001-п ) "Про затвердження плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня". Це повідомлення готується і направляється оперативним черговим Держкомветмедицини згідно з додатком 1 до наказу МНС і Держкомветмедицини від 27.10.2008 N 763/234 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету ветеринарної медицини України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.11.2008 за N 1122/15813; оперативно визначає і приводить у режим підвищеної готовності сили і засоби ветеринарної медицини, які можуть бути залучені до ліквідації наслідків НС, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин; посилює заходи щодо моніторингу епізоотичної ситуації з особливо небезпечних хвороб тварин, ветеринарно-санітарного контролю за здоров'ям тварин, безпечністю та якістю продуктів тваринного походження, а також об'єктами ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з метою недопущення виникнення НС. 2.2.2. МНС відповідно до покладених на нього завдань: аналізує інформацію про виникнення або загрозу виникнення НС, пов'язаної з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, отриману від головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, та надає накази до підпорядкованих органів управління і підрозділів служби цивільного захисту МНС щодо готовності до реагування та ліквідації наслідків НС; через оперативну службу інформує Держкомветмедицини та його структури про прийняті рішення з підготовки до реагування і ліквідації НС. 2.3. У режимі надзвичайної ситуації МНС і Держкомветмедицини: здійснюють аналіз ситуації, що склалася, визначають зону розповсюдження інфекційних хвороб тварин та обсяг робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків; складають прогноз розвитку НС та її наслідків; оцінюють стан і можливість наявних сил і засобів; визначають спільні заходи, спрямовані на ліквідацію наслідків НС; узгоджують порядок управління підрозділами та питання щодо їх додаткового матеріально-технічного забезпечення; визначають місця розташування, зустрічі особового складу МНС та представників Держкомветмедицини; визначають ветеринарно-санітарні заходи та організовують їх проведення; узгоджують обсяг і характер інформації, яка надається населенню про ступінь ризику наслідків НС, та порядок її подачі; продовжують взаємний обмін інформацією про перебіг ліквідації наслідків НС, що належать до компетенції обох сторін; узгоджують рішення про виділення додаткових сил і засобів для ліквідації наслідків НС, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями тварин; визначають наявність, порядок використання і поповнення запасів медикаментів, обладнання і ветеринарного майна, необхідного для ліквідації ветеринарно-санітарних наслідків НС. 2.3.1. Держкомветмедицини відповідно до покладених на нього завдань: надає МНС інформацію щодо кількості голів захворілих та загиблих сільськогосподарських тварин при виникненні НС; бере участь у роботі міжвідомчого оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків; направляє до зони НС оперативну групу для роботи у штабі з ліквідації НС техногенного та природного характеру; здійснює протиепізоотичні і ветеринарно-санітарні заходи з ліквідації НС, пов'язаної з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин; оперативно визначає сили та засоби ветеринарної медицини, які можуть бути залучені з інших територій для ліквідації наслідків НС які пов'язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями тварин; забезпечує територіальні органи та державні установи ветеринарної медицини, які беруть участь у ліквідації НС та їх наслідків, необхідною кількістю ветеринарних препаратів. 2.3.2. МНС відповідно до покладених на нього завдань: аналізує інформацію, отриману від головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, та на підставі Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні за погодженням з Держкомветмедицини відносить події, які пов'язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, до НС, надає експертний висновок про рівень НС; разом з Держкомветмедицини та представниками його структурних підрозділів приймає узгоджені рішення з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; направляє до зони НС аварійно-рятувальні формування або їх підрозділи для участі у локалізації та ліквідації НС, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин; сприяє у разі необхідності терміновому виїзду до зони НС оперативної групи Держкомветмедицини шляхом включення її до складу оперативної групи МНС. Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи М.В.Болотських Заступник Голови Державного комітету ветеринарної медицини України О.М.Вержиховський<< до вибору документу  |  наступний документ >>


 
До початку сторінки   |  Головна сторінка   |  Написати листа