Придніпровська регіональна служба ДВСКН
 
Накази:
<< до вибору документу  |  наступний документ >>АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Н А К А З 11.06.2008 N 505/642

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 р. за N 753/15444

Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

У відповідності до положень постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 ( 1989-2003-п ) "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" Н А К А З У Є М О: 1. Затвердити Технологію прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення (додається). 2. Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби України та Департаменту організації митного контролю Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 3. Уважати такими, що втратили чинність: наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 24.11.2003 N 297/793 ( z1133-03 ) "Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за N 1133/8454, із змінами, унесеними наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 27.04.2007 N 291/369 ( z0734-07 ) "Про внесення змін до Технологій прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.06.2007 за N 734/14001; наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 28.02.2004 N 202/163 ( z0360-04 ) "Про затвердження Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.03.2004 за N 360/8959. 4. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Адміністрації Державної прикордонної служби України та Департаменту міжнародної діяльності Державної митної служби України інформувати Міністерство закордонних справ України та прикордонні й митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його державної реєстрації. 5. Начальникам регіональних управлінь, начальникам органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та начальникам митниць Державної митної служби України забезпечити повне виконання положень цього наказу. 6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 20 днів після його офіційного опублікування. 7. Начальнику Регіональної інформаційної митниці (Копосов С.А.) розробити відповідне програмне забезпечення протягом 20 діб з моменту державної реєстрації цього наказу. 8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишоліна П.А. та заступника Голови Державної митної служби України Федорова О.О. Голова Державної прикордонної служби України М.М.Литвин Голова Державної митної служби України В.І.Хорошковський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України 11.06.2008 N 505/642 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 р. за N 753/15444 ТЕХНОЛОГІЯ прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення I. Загальні положення 1.1. Ця Технологія застосовується під час здійснення прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску) і спрямована на удосконалення рівня взаємодії органів охорони державного кордону та митних органів, забезпечення скорочення часу прикордонного та митного контролю осіб, їх особистих речей, транспортних засобів та товарів. 1.2. Ця Технологія визначає особливості здійснення органами охорони державного кордону та митними органами окремих процедур контролю та їх складових елементів (перевірка документів, огляд транспортних засобів, митний контроль, митне оформлення) у рамках реалізації визначених законодавством компетенції та повноважень. При цьому зміст процедур контролю визначається чинним законодавством України. 1.3. Усі процедури контролю, що здійснюються посадовими особами підрозділів з охорони державного кордону і митних органів у рамках цієї Технології, не повинні впливати на ефективність протидії протиправній діяльності в пунктах пропуску. 1.4. Для здійснення прикордонного контролю, митного контролю транспортних засобів у пунктах пропуску для автомобільного сполучення визначаються окремі смуги руху. 1.4.1. "Червоний коридор" - для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення товарів у рамках зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; що здійснюють перевезення товарів фізичних осіб, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, в обсягах, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню; що використовуються (можуть використовуватися) для перевезення зовнішньоекономічних вантажів та переміщуються порожніми; вантажних і вантажно-пасажирських мікроавтобусів; легкових транспортних засобів з причепами, що використовуються (можуть використовуватися) для перевезення товарів. 1.4.2. "Зелений коридор" - для легкових автотранспортних засобів, що належать громадянам або юридичним особам, інших транспортних засобів, які не визначені в підпунктах 1.4.1 та 1.4.3 пункту 1.4 цього розділу, не зняті з обліку, не є об'єктом зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і використовуються виключно для переміщення через митний кордон особистих речей громадян та товарів в обсягах, що не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню. 1.4.3. "Окрема смуга руху" - місце здійснення прикордонного контролю і митного контролю та митного оформлення автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів (у тому числі - туристичних груп), що визначається з урахуванням існуючої інфраструктури пункту пропуску. 1.5. У разі неможливості розмежувати смуги руху в зв'язку з їх недостатньою кількістю прикордонний контроль, митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, які визначені у підпунктах 1.4.1 та 1.4.3 пункту 1.4 цього розділу, здійснюються у визначених місцях режимних зон пункту пропуску (бокси поглибленого огляду, оглядові площадки) з їх відображенням у спільних технологічних схемах та схемах зон митного та прикордонного контролю. 1.6. З метою визначення напрямку руху та порядку проходження прикордонного та митного контролю пункт пропуску облаштовується: відповідними єдиними інформаційними стендами Державної прикордонної служби України і Держмитслужби України; дорожньою розміткою та знаками, що визначають напрямок руху та роз'яснюють порядок проходження контролю; інженерними пристроями для розмежування руху за напрямками та смугами. 1.7. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, товарів, у тому числі валютних цінностей. 1.8. Заповнення імміграційних карток іноземцями та особами без громадянства здійснюється на спеціально виділених стоянках (місцях) перед в'їздом у пункт пропуску. 1.9. Визначення обсягів та характеру процедур прикордонного та митного контролю здійснюється посадовими особами підрозділу з охорони державного кордону та митного органу в межах визначеної законодавством компетенції. II. Особливості здійснення прикордонного та митного контролю на "зеленому коридорі" 2.1. Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху "зелений коридор" означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій. 2.2. Транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю. 2.3. Перевірка документів та митний контроль проводяться без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу. 2.4. Перевірка документів здійснюється посадовою особою підрозділу з охорони державного кордону шляхом: огляду документа, що пред'являється, визначення його виду і відповідності встановленому зразку; звірення фотокартки в документі з особою пред'явника; візуальної перевірки документа і, за потреби, з використанням технічних засобів з метою виявлення підробок або їх ознак; перевірки правильності заповнення документів; перевірки відповідності відомостей, зазначених у візі (візовій етикетці) України (дозволі на в'їзд в Україну) або в документі, що підтверджує мету поїздки (вкладці, туристичному ваучері, свідоцтві про запрошення, телеграмі - запрошенні, іменному списку тощо), пред'явленому документу; перевірки наявності доручень правоохоронних органів щодо пред'явника документа; проставлення в паспортному документі, за потреби, відмітки "В'їзд" або "Виїзд"; занесення відомостей про особу до відповідних баз даних. 2.5. Митний контроль здійснюється посадовою особою митного органу шляхом візуального огляду транспортного засобу, перевірки документів, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційних (технічних) документів, документів, що підтверджують постійне місце проживання особи, а також внесення до відповідного електронного журналу таких відомостей: марка, модель; П.І.Б. та місце проживання водія; реєстраційний номер транспортного засобу (у разі наявності відповідних технічних засобів контролю заноситься автоматично за результатами сканування або коригування); VIN - код транспортного засобу. 2.6. У разі ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу, що перебуває на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, посадова особа митного органу інформує його про необхідність ознайомлення з умовами тимчасового ввезення транспортних засобів (транзиту) на митну територію України, відомості про які розміщені на інформаційних стендах, розташованих перед зоною митного контролю та безпосередньо у цій зоні, зокрема про: необхідність обов'язкової реєстрації транспортних засобів в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (для транспортних засобів за кодами 87.01-87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371г-14 ), якщо строк їх тимчасового ввезення для власного користування перевищуватиме два місяці); необхідність обов'язкового вивезення транспортного засобу за межі України в строк, визначений законодавством, або оформлення цього транспортного засобу з метою вільного обігу на митній території України в порядку, установленому законодавством України; відповідальність за порушення визначених законодавством умов тимчасового ввезення (транзиту) на митну територію України транспортних засобів, що перебувають на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, визначену Митним кодексом України ( 92-15 ). Громадянин-нерезидент, який тимчасово ввозить транспортний засіб, що перебуває на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, не надає письмового зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу. 2.7. Органи охорони державного кордону та митні органи взаємодіють між собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, які ввозять в Україну транспортні засоби. У разі отримання інформації щодо факту невивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу, вповноважена посадова особа митного органу вживає заходів для з'ясування причин і обставин невивезення цього транспортного засобу а також вивчає питання щодо можливої наявності ознак порушень митних правил. 2.8. Під час проведення перевірки документів і митного контролю з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до ввезення в Україну або вивезення з України, предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовими особами підрозділу з охорони державного кордону та митного органу здійснюється візуальний огляд транспортного засобу. 2.9. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, за ініціативою посадової особи підрозділу з охорони державного кордону чи митного органу, транспортний засіб може бути виведений із загального потоку і перенаправлений зі смуги руху "зелений коридор" на смугу руху "червоний коридор" або в місце здійснення митного контролю та митного оформлення для проведення митного огляду. III. Особливості здійснення прикордонного та митного контролю на "червоному коридорі" 3.1. Транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються посадова особа підрозділу з охорони державного кордону, посадова особа митного органу. Водій подає для перевірки такі документи: паспортні документи; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобуі посвідчення водія; документи на право власності та користування транспортним засобом; товаросупровідні документи. Пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи. Посадова особа підрозділу з охорони державного кордону здійснює перевірку паспортних документів у порядку, визначеному в пункті 2.4 розділу II цієї Технології. Посадова особа митного органу вивчає товаросупровідні документи, проставляє штамп ПМК та вносить до електронного журналу такі відомості: напрямок переміщення товару та транспортного засобу; номер контрольного талона проходження по "червоному коридору" згідно з пунктом 5.1 розділу V цієї Технології; реєстраційний номер транспортного засобу; тип транспортного засобу; країна реєстрації транспортного засобу; найменування товару (у разі переміщення консолідованого вантажу робиться запис "консолідований вантаж"); дата, час. 3.2. Під час перевірки документів і митного контролю з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів, матеріалів і предметів, заборонених до ввезення в Україну або вивезення з України, предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовими особами підрозділу з охорони державного кордону та митного органу здійснюється візуальний огляд транспортного засобу. 3.3. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків посадовою особою підрозділу з охорони державного кордону може бути ініційоване проведення спільного огляду транспортних засобів або товарів, з метою виявлення місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів. 3.4. Закінчення процедури митного оформлення транспортного засобу та товару засвідчується проставленням у контрольному талоні проходження по "червоному коридору" особистої номерної печатки посадовою особою митного органу, після чого транспортний засіб направляється на виїзд з пункту пропуску. IV. Особливості здійснення прикордонного та митного контролю на смугах руху для автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів 4.1. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусів, автобусів з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями здійснюється, як правило, без виходу пасажирів. 4.2. Перевірка документів та візуальний огляд транспортних засобів здійснюються в порядку, визначеному пунктами 2.4 та 2.5 розділу II цієї Технології. 4.3. У разі причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди або порушень митних правил прикордонний та митний контроль транспортного засобу проводяться спільно. V. Здійснення перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами 5.1. Для внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами в пунктах пропуску використовуються контрольні талони: Контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню (додаток 1); Контрольний талон проходження по "червоному коридору" (додаток 2). 5.2. Керівник підрозділу митного оформлення в пункті пропуску перед початком зміни забезпечує передачу старшому зміни прикордонних нарядів необхідної кількості контрольних талонів обох типів. Облік контрольних талонів, виданих прикордонним нарядам, здійснює старший зміни підрозділу митного оформлення в журналі обліку контрольних талонів, виданих уповноваженим посадовим особам органів охорони державного кордону (додаток 3). 5.3. Залежно від завантаженості пункту пропуску й кількості смуг для руху під час прибуття автомобільного транспортного засобу на в'їзд до пункту пропуску посадова особа підрозділу з охорони державного кордону видає водію транспортного засобу контрольний талон відповідно до обраної ним смуги руху, у якому проставляє номер транспортного засобу, його тип та марку і кількість осіб, які прямують у транспортному засобі. 5.4. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів та митного оформлення посадова особа підрозділу з охорони державного кордону проставляє на талоні відмітку "В'їзд" або "Виїзд", а посадова особа підрозділу митного оформлення - відбиток особистої номерної печатки. 5.5. У разі виведення транспортного засобу із "зеленого коридору" на смугу руху, визначену в підпункті 1.4.1 пункту 1.4 розділу I цієї Технології, на транспортний засіб посадовою особою митного органу оформлюється контрольний талон проходження по "червоному коридору". Контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" долучається як невід'ємна частина до цього талона. 5.6. Контрольний талон при виїзді з пункту пропуску здається водієм визначеній посадовій особі підрозділу з охорони державного кордону. 5.7. Дозвіл на виїзд за межі території пункту пропуску транспортних засобів посадова особа підрозділу з охорони державного кордону надає за наявності у водія контрольного талона з відмітками про проходження паспортного та митного контролю. 5.8. За відсутності у водія контрольного талона з відповідними відмітками транспортний засіб та особи за межі пункту пропуску не пропускаються, повертаються у зону митного контролю та передаються старшому зміни підрозділу митного оформлення для прийняття рішення щодо подальшого митного контролю й оформлення або прийняття іншого рішення відповідно до законодавства з питань митної справи. 5.9. У разі повернення в Україну або за її межі транспортного засобу відповідними органами державної влади, які здійснюють інші визначені законодавством види контролю в пунктах пропуску, на такий транспортний засіб ініціатором повернення видається представнику органу охорони державного кордону письмове обґрунтування з визначенням причини повернення транспортного засобу. Зазначений документ прикріплюється до контрольного талона на транспортний засіб і є підставою для погашення такого талона. Виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадових осіб підрозділу митного оформлення, підрозділу з охорони державного кордону та ініціатора повернення. 5.10. По закінченні зміни контрольні талони, оформлені за зміну, старшим зміни прикордонних нарядів та керівником підрозділу митного оформлення (його заступником або старшим оперативної зміни) перераховуються та архівуються шляхом поміщення в окремий конверт із зазначенням на ньому кількості талонів, періоду зміни, дати архівування, П.І.Б. посадової особи, яка здійснила перерахування та архівування, після чого підписується звіт про пропущені транспортні засоби, що прослідували на в'їзд (виїзд) в Україну (з України) по смузі руху "червоний коридор" (додаток 4). Звіт підписується у двох примірниках, один надходить у справи органів охорони державного кордону, другий - у митний орган, де зберігаються протягом 3 років. Контрольні талони зберігаються у справах митного органу: Контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" та смузі руху для автобусів протягом 1 року; Контрольний талон проходження по "червоному коридору" протягом 3 років разом із документами, на підставі яких було здійснено пропуск товарів та транспортних засобів через державний кордон України. 5.11. У разі виявлення факту розбіжності даних щодо оформлених транспортних засобів старший зміни прикордонних нарядів і старший зміни митного органу доповідають відповідній посадові особі для прийняття відповідного рішення щодо подальших дій. Факт розбіжностей даних фіксується в узагальненому звіті з поясненням причини таких розбіжностей. 5.12. Інформація про в'їзд, виїзд та завершення митного контролю транспортних засобів передається з модуля "Диспетчер зони митного контролю" в Центральну базу даних ЄАІС Держмитслужби безпосередньо після реєстрації їх в'їзду в зону митного контролю та авиїзду з неї. VI. Здійснення спільного огляду транспортного засобу та товарів 6.1. Якщо посадова особа підрозділу з охорони державного кордону ініціювала проведення спільного огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів та речей відповідно до пункту 3.3 розділу III цієї Технології, до підрозділу митного оформлення подається заява про необхідність проведення спільного огляду транспортного засобу та товарів з викладенням підстав для здійснення такого огляду (додаток 5). 6.2. Старший зміни підрозділу митного оформлення приймає рішення щодо проведення спільного огляду та визначає посадову особу для його проведення. Спільний огляд транспортного засобу та товарів проводиться з урахуванням положень статті 63 Митного кодексу України ( 92-15 ). 6.3. За результатами огляду ініціатором огляду складається акт спільного огляду транспортного засобу, товарів, інших предметів та речей (додаток 6). Акт спільного огляду складається в трьох примірниках: перший і другий примірники акта залишаються в справах митних органів та органів охорони державного кордону для обліку, контролю і звітності; третій примірник видається уповноваженій особі. Усі примірники акта спільного огляду підписуються всіма членами спільної групи. Акт спільного огляду зберігається у справах митного органу протягом 3 років разом з документами, на підставі яких було здійснено пропуск товарів та транспортних засобів через державний кордон України. 6.4. Під час здійснення спільного огляду завданнями представників спільних груп є: для посадових осіб підрозділів охорони державного кордону: пошук та затримання осіб, причетних до спроб порушення державного кордону; виявлення зброї, наркотичних та вибухових речовин; контроль виконання режимних правил під час здійснення огляду транспортних засобів; для посадових осіб митних органів: визначення товарів, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню, потреби в проведенні інших видів контролю; пошук і затримання товарів, що переміщуються з порушенням законодавства. 6.5. Якщо є підстави вважати, що товари і транспортні засоби переміщуються через державний кордон України з порушенням законодавства з питань державного кордону, начальник митниці або його заступник (за поданням органу охорони державного кордону) може прийняти рішення щодо спільного переогляду транспортних засобів. Такими підставами можуть бути: оперативна інформація про намір або здійснення злочину, зовнішні ознаки порушення цілісності вантажного відсіку транспортного засобу, результати використання службових собак або технічних засобів контролю. Ініціатором проведення спільного переогляду є старший зміни прикордонних нарядів. Для проведення спільного переогляду ініціатор надає письмову інформацію начальнику митниці або його заступнику за формою, що додається (додаток 7). 6.6. Начальник митниці або його заступник після отримання інформації протягом однієї години приймає рішення про проведення спільного переогляду транспортного засобу та товарів. У разі позитивного рішення, яке оформлюється відповідною резолюцією на письмовій інформації; спільний переогляд здійснюється за участю працівників митниці з урахуванням норм та вимог статті 63 Митного кодексу України ( 92-15 ). За результатами переогляду складається акт про переогляд оформлених митними органами транспортних засобів, товарів, інших предметів та речей (додаток 8). VII. Режим у пункті пропуску 7.1. Режим у пункті пропуску визначається і встановлюється начальником органу охорони державного кордону за погодженням з керівником митного органу. 7.2. Порядок установлення та підтримання режиму в пункті пропуску оформлюється окремим розділом у технологічній схемі пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та товарів. 7.3. Посадова особа органу охорони державного кордону надає дозвіл на в'їзд у пункт пропуску: транспортним засобам учасників міжнародного руху за наявності реєстраційних номерів, відмінного розпізнавального знака держави реєстрації та у технічно справному стані; особам за паспортними документами; посадовим особам контрольних органів (служб) за службовими посвідченнями та затвердженими графіками роботи; працівникам сфери обслуговування за перепустками, виданими начальником органу охорони державного кордону, документами, що посвідчують особу, та затвердженими графіками роботи; особам, які не прямують через державний кордон, за перепустками, виданими начальником органу охорони державного кордону, та документами, що посвідчують особу; співробітникам правоохоронних органів, на території діяльності яких розташовані пункти пропуску, за службовими посвідченнями та письмовими приписами (розпорядженнями) керівників цих органів з попереднім повідомленням начальника органу охорони державного кордону. 7.3.1. Правом безперешкодного перебування в пунктах пропуску у службових справах користуються згідно із законодавством за наявності службового посвідчення, що підтверджує займану посаду: народні депутати України, депутати місцевих Рад народних депутатів - під час вирішення питань своєї депутатської діяльності; Генеральний прокурор України, його заступники, за територіальною відповідальністю - прокурор Автономної Республіки Крим, його заступники, прокурори, заступники прокурорів обласних, міських, районних прокуратур; слідчі Генеральної прокуратури, прокуратури Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних прокуратур - за письмовим розпорядженням прокурора відповідної прокуратури; співробітники спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України - за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу; співробітники Служби безпеки України - у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності за письмовим розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України; слідчі Служби безпеки України - під час розслідування злочинів віднесених до їх підслідності, за письмовим розпорядженням начальника слідчого підрозділу Служби безпеки України; співробітники органів внутрішніх справ України з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, в разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин при виконанні покладених на них обов'язків; співробітники Державної митної служби України, які не виконують безпосередньо службових обов'язків у пунктах пропуску, за письмовим розпорядженням Голови Держмитслужби, а також начальників регіональних митниць, митниць, в зоні відповідальності яких знаходяться пункти пропуску; співробітники служби міжнародних автомобільних перевезень (далі - СМАП) Міністерства транспорту та зв'язку України, які не виконують безпосередньо службових обов'язків в пунктах пропуску, за письмовим розпорядженням керівництва Міністерства транспорту та зв'язку України. 7.4. Службовий транспорт пропускається до пункту пропуску за перепустками, які видаються начальником органу охорони державного кордону, безперешкодно (додаток 9). 7.5. Особистий транспорт посадових осіб контрольних органів (служб), які прибувають для виконання службових обов'язків, пропускається за списками та графіком роботи. VIII. Прикінцеві положення 8.1. Перед початком роботи кожної зміни проводиться нарада за участю старшого зміни прикордонних нарядів, представників старших змін підрозділу митного оформлення й інших контрольних органів (служб), на якій обговорюються питання: підбиваються підсумки роботи попередньої зміни та розв'язуються проблемні питання, що виникли в попередній зміні при здійсненні контрольних операцій службами, які здійснюють відповідні види державного контролю в пунктах пропуску для автомобільного сполучення; здійснюється обмін інформацією щодо змін у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами й товарами, які надійшли від відповідних контрольних органів (служб); визначаються можливі об'єкти контролю, що будуть піддані посиленому контролю під час роботи зміни; уточнюється механізм взаємодії між контрольними органами (службами); доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходів у пункті пропуску; визначається склад спільних груп і режим їх роботи. Після наради старший зміни прикордонних нарядів і старший зміни підрозділу митного оформлення обмінюються інформацією щодо транспортних засобів, товарів і фізичних осіб, які перебувають на контролі перетинання державного кордону (за винятком інформації з обмеженим доступом). 8.2. Перед початком зміни всі посадові особи контрольних служб отримують у своїх старших змін перепустки з фотокарткою встановленої форми (представницькі картки), які виготовляються і надаються представникам контрольних органів (служб), що здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску, відповідним органом охорони державного кордону. Протягом часу перебування у пункті пропуску така перепустка має бути прикріплена на верхньому одязі посадової особи контрольного органу (служби). Після закінчення зміни перепустки здаються старшим змін. 8.3. Перебування посадової особи контрольної служби в пункті пропуску без перепустки є порушенням правил режиму в пункті пропуску. Особа, яка припустилася такого порушення, несе відповідальність, передбачену законодавством. 8.4. Не допускається розміщення в пункті пропуску гербів, прапорів, інших символів організацій, підприємств та установ, що не належать до державної символіки України. 8.5. Інформаційні матеріали, що розміщуються у пункті пропуску в обов'язковому порядку повинні містити інформацію, потрібну для перетинання державного кордону України громадянами та особами без громадянства, зокрема щодо їх прав та обов'язків під час перебування у пункті пропуску та проходження того чи іншого виду контролю. Інформаційні стенди щодо порядку перетинання державного кордону України мають бути викладені державною мовою, мовою суміжної держави та англійською мовою. 8.6. Особистий транспорт посадових осіб усіх контрольних органів (служб) може розміщуватися на спеціально обладнаних майданчиках пункту пропуску в разі їх наявності, а коли їх немає - за межами пункту пропуску. Заступник директора Департаменту охорони державного кордону - начальник управління прикордонного контролю та реєстрації О.А.Біньковський Директор Департаменту організації митного контролю С.М.Сьомка Додаток 1 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ЗРАЗОК ------------------------------------------------------------------ | ______________________________________________________________ | | (митниця та пункт пропуску) | | | | Контрольний талон | | для проходження по "зеленому коридору" транспортного засобу | | без причепа та без товарів, що підлягають обов'язковому | | письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню | | | | ______________________________________________________________ | | кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) | | транспортного засобу | | | | ____________________________________________________________ | | номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу | | | |Відмітка ОНП Відмітка про проходження | | паспортного контролю | ------------------------------------------------------------------ Додаток 2 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ЗРАЗОК ------------------------------------------------------------------ | _____________________________________________________________ | | (митниця та пункт пропуску) | | | | Контрольний талон | | Серія XXX номер XXXXXX | | для проходження по "червоному коридору" | | | | ______________________________________________________________ | | кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) транспортного | | засобу | | | | _____________________________________________________________ | | номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу | | | | _____________________________________________________________ | | найменування товару, напрямок переміщення | | | |Відмітка ОНП Відмітка про проходження | | паспортного контролю | ------------------------------------------------------------------ Додаток 3 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ЗРАЗОК ЖУРНАЛ обліку контрольних талонів, виданих представникам органів охорони державного кордону N з/п Дата видачі Кількість Контрольних талонів для проходження по "зеленому коридору" Кількість Номерних контрольних талонів проходження по "червоному коридору" Серія та номера П.І.Б. особи, що видала (підпис) П.І.Б. особи, що прийняла (підпис) Кількість повернутих невикористаних контрольних талонів "Червоний коридор" Серія та номер П.І.Б. особи, що повернула (підпис) П.І.Б. особи, що прийняла (підпис) Примітки Додаток 4 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ЗРАЗОК ЗВІТ про пропущені транспортні засоби, що прослідували на в'їзд (виїзд) в Україну (з України) по смузі руху "червоний коридор" За період з 08.00 (20.00) ________________ до 20.00 (08.00) ___ _____________ 200__ р. в пункті пропуску ________________________________________________ (назва пункту пропуску) На напрямку руху в'їзд в Україну прослідувало до пункту пропуску по смузі руху "червоний коридор" (одиниць транспортних засобів) _________________________________________________________ На напрямку руху в'їзд в Україну прослідувало з пункту пропуску по смузі руху "червоний коридор" (одиниць транспортних засобів) _________________________________________________________ Перебувають у зоні митного контролю (одиниць транспортних засобів) _________________________________________________________ На напрямку руху в'їзд в Україну прослідувало до пункту пропуску по смузі руху "червоний коридор" (реєстраційні номери транспортних засобів та причепів): ------------------------------------------------------------------ | N з/п | реєстраційний номер транспортного засобу та причепа | |---------+------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------ _________________________________________________________________ (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи митного органу) _________________________________________________________________ (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи підрозділу охорони кордону) Додаток 5 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ЗРАЗОК ЗАЯВА _________________________________________________________________ (посада керівника митного підрозділу) _________________________________________________________________ (прізвище, ініціали керівника митного підрозділу або його заступника) "__" ____________ 200 ____ р. Прошу прийняти рішення щодо спільного огляду транспортного засобу марки ___________, реєстраційний номер ______________, митне забезпечення ________________. Підстава для спільного огляду: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (посада, звання, підпис, ініціали, прізвище старшого зміни прикордонних нарядів) Додаток 6 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ЗРАЗОК АКТ спільного огляду транспортного засобу, товарів, інших предметів та речей "___" ____________ 200__ р. 1. Назва митного органу, пункту пропуску ____________________ __________________________________________________________________ 2. Час проведення огляду: з __ год. __ хв. до ___ год. __ хв. 3. Транспортний засіб: ______________________________________ 4. Митне забезпечення (забезпечення відправника) ____________ __________________________________________________________________ (наявність, номери, цілість) 5. Ідентифікаційні ознаки та кількість вантажних місць __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. Результати проведення огляду(*): 6.1. Кількість відкритих (розпакованих) вантажних місць _____ 6.2. Шляхом огляду виявлено _________________________________ __________________________________________________________________ (наводиться опис товарів: зовнішній вигляд, розміри, матеріал, __________________________________________________________________ з якого вироблено товари, вид упаковки, комплектність, __________________________________________________________________ призначення, технічні, споживчі та інші наявні ідентифікаційні __________________________________________________________________ характеристики товарів, маркування на товарах та/або упаковці, __________________________________________________________________ відомості про виробника, що містяться на товарах __________________________________________________________________ та/або їх упаковці, виявлені не заявлені в товаросупровідних __________________________________________________________________ документах предмети) __________________________________________________________________ Зворотний бік 7. Інші відомості ___________________________________________ __________________________________________________________________ 8. Вантажні місця запаковано з накладенням митного забезпечення N ___________________________________________________ 9. Спільний огляд проводили: __________________________________________________________________ (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи митного органу) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи підрозділу охорони кордону) __________________________________________________________________ Місце штампа "Під митним контролем" 10. Особи, що були присутні під час здійснення митного огляду: _________________________________________________________________ (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)(**) _________________________________________________________________ (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)(**) __________________________________________________________________ (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта або посвідчення особи)(**) ______________ (*) Якщо в пункті 7 Акта недостатньо місця для занесення всіх відомостей, то вони наводяться на додатковому аркуші формату А4, про що біля місця для відбитка штампа "Під митним контролем" учиняється запис "Див. на додатковому аркуші". Додатковий аркуш обов'язково підписується особами, зазначеними в пунктах 9, 10 цього Акта. Додатковий аркуш обов'язково засвідчується відбитком штампа "Під митним контролем". (**) Запис виконується власноручно особою, що була присутня під час здійснення митного огляду. Додаток 7 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ЗРАЗОК Начальнику (заступнику начальника) __________________ митниці _________________________________________________________________ (прізвище, ініціали начальника митниці або його заступника) "___" ____________ 200 ___ р. Прошу прийняти рішення щодо переогляду автомобіля марки __________, реєстраційний номер ___________, митне забезпечення ________________. Підстава переогляду: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Ініціатор переогляду ________________________________________ _________________________________________________________________ (посада, звання, підпис, ініціали, прізвище) У графі "Підстава переогляду" зазначаються ознаки переміщення через державний кордон транспортного засобу або товару з порушенням законодавства з питань державного кордону (оперативна інформація про намір або здійснення злочину, зовнішні ознаки порушення цілісності вантажного відсіку транспортного засобу, результати використання службових собак або технічних засобів контролю). У разі наявності інформації від правоохоронних органів про можливі порушення записуються назва органу, від якого надійшло повідомлення, вихідний номер та дата. Додаток 8 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ЗРАЗОК ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник __________ митниці ____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) "___" ____________ 20__ р. АКТ про переогляд оформлених митними органами транспортних засобів, товарів, інших предметів та речей "___" ____________ 20__ року Нарядом митної варти в складі: старшого наряду _____________________________________________ інспекторів: 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ у присутності представників ________________________________: (назва правоохоронного органу) 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ проведено переогляд оформленого митними органами транспортного засобу, товарів та інших предметів, речей фізичних осіб (необхідне підкреслити), що перебувають під митним контролем Відправник __________________________________________________ __________________________________________________________________ Одержувач ___________________________________________________ __________________________________________________________________ Перевізник __________________________________________________ __________________________________________________________________ Транспортний засіб: тип _______________ д.н. ________________ __________________________________________________________________ Митниця відправлення ________________________________________ (найменування, дата відправлення, митний режим) __________________________________________________________________ Митниця призначення _________________________________________ __________________________________________________________________ супровідні документи ________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Найменування вантажу ________________________________________ __________________________________________________________________ Час та місце проведення переогляду __________________________ __________________________________________________________________ Причини проведення переогляду _______________________________ __________________________________________________________________ Кількість відкритих місць та їх характеристика ______________ __________________________________________________________________ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕОГЛЯДУ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Вантажні місця знову упаковано за нашої присутності: Старший наряду митної варти _________________________________ (митниця, посада, підпис, ініціали, прізвище) Присутні: 1. __________________________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище) 2. __________________________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище) 3. __________________________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище) 4. __________________________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище) Представник перевізника _____________________________________ (підпис, ініціали, прізвище) Первинне митне забезпечення _________________________________ (номери пломбіра, особистої номерної печатки) Накладено нове митне забезпечення ___________________________ (номери пломбіра, штампа "Переогляд") Старший зміни _______________________________________________ (митниця, посада, підпис, ініціали, прізвище) Уповноважена особа власника вантажу _________________________ (підпис, ініціали, прізвище) Додаток 9 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ЗРАЗОК ------------------------------------------------------------------ |_______________________________________________________________ | | (прикордонний загін) | | | | ПЕРЕПУСТКА N | | | | для в'їзду на територію пункту (пунктів) пропуску | | транспортного засобу | | | | ________________________________________________________ | | (реєстраційний номер, належність) | | | | ______________________________________________________________ | | (прізвище та ініціали водія) | | | | ДІЙСНА до ___________ | | | | Начальник прикордонного загону | | | | " " ___________ 200___ року | | | | М.П. | ------------------------------------------------------------------


<< до вибору документу  |  наступний документ >>


 
До початку сторінки   |  Головна сторінка   |  Написати листа